Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że na wniosek Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny zostało wszczęte i jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Sitkówka-Nowiny z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0005 Zagrody, gmina Sitkówka-Nowiny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 209 o pow. 0,4300 ha, zajętej pod drogę publiczną - gminną nr 1560001 (nowy nr 377001 T) pn. Zagrody - Zagrody „Motel”.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 07.01.2019
Obowiązuje od : 07.01.2019
Obowiązuje do : 21.01.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba