Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że została wydana przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzja z dn. 09.01.2019r. znak: SPN.II.7533.52.2018 w sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Województwo Świętokrzyskie z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonej w obr. Korzecko, gm. Chęciny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka Nr 390 o pow. 0,0449 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 762 pn. „Kielce – Chęciny – Małogoszcz”,

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 10.01.2019
Obowiązuje od : 10.01.2019
Obowiązuje do : 24.01.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba