Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że na wniosek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego zostało wszczęte i jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Województwo Świętokrzyskie z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0022 Wojciechów, gmina Krasocin, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 464 o pow. 0,54 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 786 pn. Częstochowa - Św. Anna - Koniecpol - Włoszczowa - Łopuszno.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 08.02.2019
Obowiązuje od : 08.02.2019
Obowiązuje do : 22.02.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba