Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że została wydana przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzja z dnia 12.02.2019 r. znak: SPN.II.7533.430.2018 w sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Jędrzejowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 3 Brus, gmina Jędrzejów, oznaczonej na mapie sytuacyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Jędrzejowskiego, pod nr. P.2602.2018.1655, jako działki: nr 1071/1 o pow. 0,0097 ha i nr 1072/1 o pow. 0,0036 ha (wydzielone z działek odpowiednio: nr 1071 o pow. 0,2500 ha i nr 1072 o pow. 0,3000 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 15312 pn. Jędrzejów - Mokrsko - Sobków (nowy nr 0160 T).

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 12.02.2019
Obowiązuje od : 12.02.2019
Obowiązuje do : 26.02.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba