Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że została wydana przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzja z dnia 22.03.2019 r. znak: SPN.II.7533.352.2016 w sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Kielce z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w Kielcach, w obrębie 0024, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 621/73 o pow. 0,0005 ha (części działek hip.: nr 69 i nr 71), zajętej pod drogę publiczną - gminną pn. ul. Dymińska.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 22.03.2019
Obowiązuje od : 22.03.2019
Obowiązuje do : 05.04.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba