Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że na wniosek Zarządu Powiatu w Kielcach zostało wszczęte i jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Kielecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonej w obr. Morawica, gm. Morawica, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Kieleckiego, w dniu 27.09.2018 r. pod nr P. 2604.2018.5804, jako działka Nr 916/139 o pow. 0,1969 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 15573/15575 pn. „Wolica – Ostrów – Golęciny - Morawica” (nowy nr 0383 T).

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 25.03.2019
Obowiązuje od : 25.03.2019
Obowiązuje do : 08.04.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba