Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego dotyczące rozszerzenia składu komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych z zakresu ratownictwa wodnego na terenie województwa świętokrzyskiego w 2019 roku

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Wojewoda Świętokrzyski informuje, iż w związku z zaproszeniem wystosowanym do sektora pozarządowego do udziału w pracach Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych z zakresu ratownictwa wodnego na terenie województwa świętokrzyskiego w 2019 roku, do dnia 04 kwietnia 2018 roku na członka Komisji Konkursowej zgłoszona została kandydatura p. Adama Rogalińskiego ze Stowarzyszenia Klub Morski „Horn”.

W związku z powyższym zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450 t.j.) skład komisji zostanie poszerzony o osobę wskazaną przez organizacje pozarządowe lub podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 wymienionej ustawy.

Pliki do pobrania

  • Ogłoszenie
    655.44 KB
    Data publikacji : 05.04.2019 12:00

Metryka strony

Data publikacji : 05.04.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Mieczysław Szymański
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego