Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia o wydaniu przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzji o ustaleniu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Województwo Świętokrzyskie prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0006 Gowarczów, gmina Gowarczów oznaczonej jako działka nr 1611/1 o pow. 0,0905 ha, objętej ostateczną decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr 8/19 z dnia 28 maja 2019 r., znak: SPN.III.7820.1.26.2018, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 728 od km ok. 77+258 do km ok. 84+001 na terenie gmin: Końskie i Gowarczów.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 31.10.2019
Obowiązuje od : 31.10.2019
Obowiązuje do : 14.11.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba