Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

SPN.VII.7570.694.2023 - Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) zwanej dalej k.p.a., stosownie do art. 9s ust. 3 pkt 1 i ust. 4, art. 9y ust. 1-3 i ust. 4, art. 9ad ust. 1, art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a pkt 1 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1786 ze zm.), a także art. 113 ust. 6 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.), informuję, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0002 Bodzechów, gm. Bodzechów, oznaczonej jako działka nr 228/1203o pow. 0,3138 ha.

Metryka strony

Data publikacji : 16.04.2024
Obowiązuje od : 16.04.2024
Obowiązuje do : 30.04.2024
Data wytworzenia : 16.04.2024
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk