Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację projektów w ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” Edycja 2015 r.

Wojewoda Świętokrzyski, informuje, że w lutym 2015 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”

 

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 8 pkt 6 i 7 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) do zadań ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego należy opracowanie i finansowanie programów osłonowych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz finansowe wspieranie programów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W lutym 2015 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Zachęcamy Państwa do wzięcia  udziału w otwartym konkursie ofert na realizację Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Wnioski aplikacyjne wraz z wymaganymi załącznikami, w formie wskazanej w ramowym Programie Osłonowym należy przekazać do Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do dnia 27 marca 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego) lub złożyć osobiście w powyższym terminie w siedzibie ŚUW.

Po upływie terminu zespół oceniający składający się z pracowników Wydziału Polityki Społecznej dokona formalnej oceny projektów, a następnie 15 najwyżej ocenionych projektów przekaże do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, gdzie zostaną poddane ostatecznej ocenie przez Komitet Monitorujący.

Wszelkie, niezbędne dokumenty w tym: OGŁOSZENIE, ramowy Program Osłonowy, Instrukcja wypełnienia wniosku i inne wymagane formularze dostępne są na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie.

 

Link ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi organizacji Programu Osłonowego zamieszczamy poniżej:

http://www.mpips.gov.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie-nowa/przedstawiciele-i-sluzby-realizujace-zawodowo-zadania--z-zakresu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie/programyprojekty/program-oslonowy-wspieranie-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-tworzeniu-systemu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-2015-r/

Metryka strony

Data publikacji : 06.03.2015
Data wytworzenia : 06.03.2015
Data modyfikacji : 06.03.2015 Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Michał Siwierski
Autor : Michał Siwierski