Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia inne

Aktualnie znajdujesz się na:

Ostateczna lista zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w województwie świętokrzyskim

W dniu 17 kwietnia 2019 roku Wojewoda Świętokrzyski zatwierdził ostateczną listę zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (nabór od 01.09 - 15.09.2018 r.) https://ir.kielce.uw.gov.pl/ir/fundusz-drog-samorzadow/15255,Ostateczna-lista-zadan-rekomendowanych-do-dofinansowania-w-ramach-Funduszu-Drog-.html

Metryka strony

Data publikacji : 19.04.2019
Data modyfikacji : 19.04.2019 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Emilia Machul