Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia inne

Aktualnie znajdujesz się na:

Dofinansowania w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020 na rok 2019 i 2020 – przyznane

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż w dniu 19 listopada br. Pan Minister Stanisław Szwed - Sekretarz Stanu w zastępstwie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaakceptował Listy rekomendowanych wysokości wniosków kwot dofinansowań w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 2019-2020 w podziale na województwa na rok 2019 i 2020.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie  Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,942,rekomendowana-wysokosc-kwot-dofinansowania-w-ramach-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2019-2020-w-podziale-na-wojewodztwa-na-rok-2019-i-2020

Metryka strony

Data publikacji : 21.11.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Monika Miter