Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia inne

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych w 2021 r. w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

W związku z postanowieniami ustawy z dnia 23.10.2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2161 ze zm.), a także rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17.12.2018 r. w sprawie sposobu podziału środków Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i dróg gminnych na poszczególne województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 2477) Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zadań jednorocznych w 2021 roku. Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie internetowej https://ir.kielce.uw.gov.pl/ir/fundusz-drog-samorzadow

Metryka strony

Data publikacji : 13.07.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Marta Horbanowicz