Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Praca w ŚUW

Aktualnie znajdujesz się na:
Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Stanowisko Do wydziału Status Termin nadsyłania dokumentów
Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Rozwoju Regionalnego Rozstrzygnięty 30.09.2006
Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Prawnym i Nadzoru Rozstrzygnięty 30.09.2006
Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Rozstrzygnięty 30.09.2006
Nabór na wolne stanowisko inspektora w Kancelarii Tajnej Rozstrzygnięty 29.09.2006
Nabór na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Skarbu Państwa i Przekształceń Własnościowych Rozstrzygnięty 15.09.2006
Nabór na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Rozwoju Regionalnego Rozstrzygnięty 31.08.2006
Nabór na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Rozwoju Regionalnego Rozstrzygnięty 31.08.2006
Nabór na wolne stanowisko od inspektora do inspektora wojewódzkiego w Wydziale Skarbu Państwa i Przekształceń Własnościowych Rozstrzygnięty 31.08.2006
Nabór na wolne stanowisko inspektora ds. funduszy pomocowych UE w Wydziale Finansów i Budżetu Rozstrzygnięty 31.08.2006
Nabór na wolne stanowisko od ispektora do inspektora wojewódzkiego w Wydziale Skarbu Państwa i Przekształceń Własnościowych Rozstrzygnięty 31.07.2006
Nabór na wolne stanowisko inspektora w Biurze Dyrektora Generalnego Rozstrzygnięty 31.07.2006
Nabór na wolne stanowisko od inspektora do inspektora wojewódzkiego w Wydziale Rozwoju Regionalnego Rozstrzygnięty 30.06.2006
Nabór na wolne stanowisko od inspektora do inspektora wojewódzkiego w Wydziale Rozwoju Regionalnego Rozstrzygnięty 30.06.2006
Nabór na wolne stanowisko inspektora w Oddziale ds. Promocji i Współpracy Zagranicznej w Biurze Dyrektora Generalnego Rozstrzygnięty 30.06.2006
Nabór na wolne stanowisko starszego referenta w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Rozstrzygnięty 30.06.2006
Nabór na wolne stanowisko inspektora w Biurze Dyrektora Generalnego Rozstrzygnięty 30.06.2006
Nabór na wolne stanowisko inspektora w Biurze Dyrektora Generalnego Rozstrzygnięty 30.06.2006
Nabór na stanowisko referenta w Wydziale Polityki Społecznej - Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Rozstrzygnięty 19.06.2006
Nabór na stanowisko od inspektora do starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Finansów i Budżetu Rozstrzygnięty 19.06.2006
Nabór na stanowisko od starszego inspektora do inspektora wojewódzkiego w Biurze Dyrektora Generalnego Rozstrzygnięty 19.06.2006