Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Praca w ŚUW

Aktualnie znajdujesz się na:
Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Stanowisko Do wydziału Status Termin nadsyłania dokumentów
starszy inspektor wojewódzki w WIiR - na zastępstwo Wydział Infrastruktury i Rozwoju Zakończony 08.05.2017
Administrator w BAG Biuro Administracyjno-Gospodarcze Zakończony 04.05.2017
inspektor wojewódzki w BAG Biuro Administracyjno-Gospodarcze Zakończony 24.04.2017
inspektor wojewódzki w WSOiC Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Zakończony 18.04.2017
inspektor wojewódzki w WFiB Wydział Finansów i Budżetu Zakończony 27.03.2017
Inspektor wojewódzki w WSPiN Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Zakończony 10.03.2017
Administrator w BAG Biuro Administracyjno-Gospodarcze Zakończony 24.02.2017
inspektor wojewódzki w WPSiZ - na zastępstwo Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Zakończony 20.02.2017
Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej Państwowa Straż Rybacka Zakończony 17.02.2017
kierownik oddziału w WBiZK Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zakończony 20.02.2017
inspektor wojewódzki w WIiR Wydział Infrastruktury i Rozwoju Zakończony 13.02.2017
inspektor wojewódzki w BW Biuro Wojewody Zakończony 13.02.2017
Inspektor wojewódzki w WPSiZ Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Zakończony 06.02.2017
Inspektor w WIiR – na zastępstwo Wydział Infrastruktury i Rozwoju Zakończony 01.02.2017
Inspektor w WOiK Wydział Organizacji i Kadr Zakończony 06.02.2017
Inspektor w WPNiK Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli Zakończony 06.02.2017
inspektor w WBiZK - na zastępstwo Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zakończony 25.01.2017
radca prawny w WPNiK - na zastępstwo Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli Zakończony 16.01.2017
strażnik w PSR Państwowa Straż Rybacka Zakończony 12.12.2016
inspektor wojewódzki w WPSiZ - 1/2 etatu Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Zakończony 12.12.2016