Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Praca w ŚUW

Aktualnie znajdujesz się na:
Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)

 

Informacja dla kandydatów do pracy w ŚUW:

Informujemy, że kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego będą zawiadamiani o terminie i miejscu naboru na podane w ofercie dane kontaktowe tj. adres e-mail lub numer telefonu.
W związku z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych zaleca się korzystanie ze wzorów oświadczeń dostępnych w zakładce Wzory oświadczeń.

 

Stanowisko Do wydziału Status Termin nadsyłania dokumentów
inspektor w WFiB (na zastępstwo) Wydział Finansów i Budżetu Zakończony 20.02.2023
inspektor wojewódzki w WSPiN Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Zakończony 20.02.2023
Kierownik Oddziału w WFiB Wydział Finansów i Budżetu Zakończony 20.02.2023
inspektor wojewódzki w BW (na zastępstwo) Biuro Wojewody Zakończony 30.01.2023
inspektor wojewódzki w WSOiC (na zastępstwo) Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Zakończony 23.01.2023
radca prawny w WPNiK Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli Zakończony 23.01.2023
specjalista w WOiK Wydział Organizacji i Kadr Zakończony 20.01.2023
starszy informatyk w WOiK Wydział Organizacji i Kadr Zakończony 20.01.2023
inspektor wojewódzki w WOiK (na zastępstwo) Wydział Organizacji i Kadr Zakończony 16.01.2023
inspektor wojewódzki w WBiZK Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zakończony 12.01.2023
starszy inspektor w WBiZK Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zakończony 02.01.2023
administrator w BAG Biuro Administracyjno-Gospodarcze Zakończony 30.12.2022
portier w BAG Biuro Administracyjno-Gospodarcze Zakończony 30.12.2022
inspektor wojewódzki w BW ( na zastępstwo) Biuro Wojewody Zakończony 20.12.2022
starszy informatyk w WOiK Wydział Organizacji i Kadr Zakończony 05.12.2022
specjalista w WOiK Wydział Organizacji i Kadr Zakończony 05.12.2022
inspektor wojewódzki w WOiK (na zastępstwo) Wydział Organizacji i Kadr Zakończony 30.11.2022
inspektor wojewódzki w WSOiC Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Zakończony 05.12.2022
inspektor wojewódzki w WSOiC (na zastępstwo) Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Zakończony 28.11.2022
inspektor wojewódzki w BAG Biuro Administracyjno-Gospodarcze Zakończony 01.12.2022