Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Praca w ŚUW

Aktualnie znajdujesz się na:
Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)

 

Informacja dla kandydatów do pracy w ŚUW:

Informujemy, że kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego będą zawiadamiani o terminie i miejscu naboru na podane w ofercie dane kontaktowe tj. adres e-mail lub numer telefonu.
W związku z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych zaleca się korzystanie ze wzorów oświadczeń dostępnych w zakładce Wzory oświadczeń.

 

Stanowisko Do wydziału Status Termin nadsyłania dokumentów
Nabór na wolne stanowisko inspektora w Biurze Dyrektora Generalnego Rozstrzygnięty 30.06.2006
Nabór na wolne stanowisko inspektora w Biurze Dyrektora Generalnego Rozstrzygnięty 30.06.2006
Nabór na stanowisko referenta w Wydziale Polityki Społecznej - Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Rozstrzygnięty 19.06.2006
Nabór na stanowisko od inspektora do starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Finansów i Budżetu Rozstrzygnięty 19.06.2006
Nabór na stanowisko od starszego inspektora do inspektora wojewódzkiego w Biurze Dyrektora Generalnego Rozstrzygnięty 19.06.2006
Nabór na stanowisko inspektora w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi Rozstrzygnięty 31.05.2006
Nabór na stanowisko inspektora w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi Rozstrzygnięty 31.05.2006
Nabór na stanowisko starszego referenta w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Rozstrzygnięty 31.05.2006
Nabór na wolne stanowisko inspektora w Biurze Dyrektora Generalnego Rozstrzygnięty 15.05.2006
Nabór na wolne stanowisko od inspektora do inspektora wojewódzkiego w Wydziale Rozwoju Regionalnego Rozstrzygnięty 15.05.2006
Nabór na wolne stanowisko od inspektora do starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Finansów i Budżetu Rozstrzygnięty 15.05.2006
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Rozstrzygnięty 04.05.2006
Nabór na wolne stanowisko od inspektora do inspektora wojewódzkiego w Wydziale Skarbu Państwa i Przekształceń Własnościowych Rozstrzygnięty 19.04.2006
Nabór na wolne stanowisko inspektora w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi Rozstrzygnięty 19.04.2006
Nabór na wolne stanowisko od inspektora do inspektora wojewódzkiego w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi Rozstrzygnięty 19.04.2006
Nabór na wolne stanowisko od inspektora do inspektora wojewódzkiego w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi Rozstrzygnięty 19.04.2006
Nabór na wolne stanowisko Inspektora w Biurze Dyrektora Generalnego Rozstrzygnięty 19.04.2006
Nabór na wolne stanowisko od inspektora do inspektora wojewódzkiego w Wydziale Rozwoju Regionalnego Rozstrzygnięty 19.04.2006
Nabór na wolne stanowisko od starszego referenta do inspektora w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Rozstrzygnięty 19.04.2006
Nabór na wolne stanowisko Inspektora w Biurze Dyrektora Generalnego Rozstrzygnięty 19.04.2006