Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Praca w ŚUW

Aktualnie znajdujesz się na:
Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)

 

Informacja dla kandydatów do pracy w ŚUW:

Informujemy, że kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego będą zawiadamiani o terminie i miejscu naboru na podane w ofercie dane kontaktowe tj. adres e-mail lub numer telefonu.
W związku z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych zaleca się korzystanie ze wzorów oświadczeń dostępnych w zakładce Wzory oświadczeń.

 

Stanowisko Do wydziału Status Termin nadsyłania dokumentów
operator numerów alarmowych w CPR w WBiZK Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zakończony 12.10.2018
strażnik w PSR (na zastępstwo) Państwowa Straż Rybacka Zakończony 04.10.2018
inspektor wojewódzki w WBiZK Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zakończony 04.10.2018
strażnik w PSR Państwowa Straż Rybacka Zakończony 28.09.2018
inspektor wojewódzki w WFiB Wydział Finansów i Budżetu Zakończony 27.09.2018
inspektor wojewódzki w WBiZK- na zastępstwo Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zakończony 19.09.2018
inspektor w WIGiK Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna Zakończony 24.09.2018
inspektor wojewódzki w WFiB Wydział Finansów i Budżetu Zakończony 21.09.2018
inspektor wojewódzki w WOiK Wydział Organizacji i Kadr Zakończony 17.09.2018
inspektor wojewódzki w WIiR- na zastępstwo Wydział Infrastruktury i Rozwoju Zakończony 10.09.2018
inspektor wojewódzki w WSPiN Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Zakończony 14.09.2018
inspektor wojewódzki w WPSiZ Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Zakończony 13.09.2018
inspektor wojewódzki w WPSiZ - na zastępstwo Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Zakończony 04.09.2018
Specjalista w WPSiZ Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Zakończony 31.08.2018
inspektor wojewódzki w WIiR Wydział Infrastruktury i Rozwoju Zakończony 27.08.2018
inspektor w WBiZK Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zakończony 20.08.2018
inspektor w WPSiZ Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Zakończony 20.08.2018
inspektor w WIGiK Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna Zakończony 13.08.2018
starszy inspektor wojewódzki w WIiR- na zastępstwo Wydział Infrastruktury i Rozwoju Zakończony 03.08.2018
inspektor wojewódzki w BAG Biuro Administracyjno-Gospodarcze Zakończony 03.08.2018