Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Sygnaliści

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja o sposobach przyjmowania zgłoszeń

Sygnalistami mogą być: pracownicy ŚUW w Kielcach, emeryci, renciści- byli pracownicy ŚUW w Kielcach, osoby związane umową z ŚUW w Kielcach, kandydaci do pracy w ŚUW w Kielcach. 

1. Zgłoszenia nieprawidłowości mogą być przekazywane przez sygnalistów jedynie za pośrednictwem dedykowanych im poufnych kanałów :

1) w formie elektronicznej na adres e-mail: sygnalisci@kielce.uw.gov.pl
2) w formie listownej do Zastępcy przewodniczącego Komisji ds. naruszeń:

Zastępca przewodniczącego Zespołu ds. obsługi zgłoszeń naruszeń prawa
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

koniecznie z dopiskiem – zgłoszenie sygnalisty „do rąk własnych”

3) telefonicznie pod nr tel.: 728-442-774,

4) osobiście poprzez spotkanie z zastępcą przewodniczącego Zespołu ds. obsługi zgłoszeń naruszeń prawa, po uprzednim umówieniu spotkania w jeden z ww. sposobów.

2. Zgłoszenie, niezależnie od wyboru sposobu zgłoszenia, musi zawierać informacje takie jak:
1) dane dotyczące osoby zgłaszającej (imię i nazwisko, miejsce pracy, stanowisko),
w tym dane kontaktowe,
2) datę i miejsce sporządzenia,
3) dane osoby/osób, które dopuściły się nieprawidłowości będących przedmiotem
zgłoszenia,
4) opis nieprawidłowości wraz z okolicznościami ich zajścia oraz datami,
5) wskazanie przez zgłaszającego wszelkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia.

 

 Zgłoszenia anonimowe pozostawia się bez rozpatrzenia.

Metryka strony

Data publikacji : 13.01.2022
Data wytworzenia : 13.01.2022
Data modyfikacji : 20.01.2022 Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Kamil Bąk