Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zamówienia publiczne

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o roztrzygnięciu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Przetarg nieograniczony
Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 20.08.2007

Ogłoszenie o roztrzygnięciu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

W dniu 20 sierpnia 2007r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi polegającej na zamontowaniu tablic informujących o poddaniu obszaru pod ochronę rezerwatową na konstrukcji nośnej z zadaszeniem.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma - Pracownia Usług Reklamowych Serigraf Zbigniew Wzorek, 26-050 Zagnańsk, Kajetanów 56 - otrzymując 100 punktów.

Ponadto oferty na realizację zamówienia złożyli n/w Wykonawcy, których oferty cenowe w przeliczeniu na wartości punktowe w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty wynosiły:
- Zakład Remontowo - Budowlany Józef Grzywna, 25-326 Kielce, ul. Leszczyńska 168 - 86 punktów,
- Przedsiębiorstwo Budowlano - Produkcyjne i Usług Techniczno - Handlowych „BUDEX" Sp. zo.o. 25-217 Kielce, ul. Gen. Hauke Bosaka 11 - 80 punktów.

Jedynym kryterium oceny ofert była cena.
W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, jak również żadna oferta nie została odrzucona.

Metryka strony

Data publikacji : 20.08.2007
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP