Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zamówienia publiczne

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Zapytanie o cenę na dostawę 14 kpl. urządzeń radiowych systemu DSP-52BS lub równoważne, oraz 8 kpl. syren cyfrowych systemu MDSA, lub równoważne

Zapytanie o cenę
Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 15.07.2008
OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ o szacunkowej wartości poniżej 137 000 euro Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce tel.: 041 342-14-78 faks: 041 342-14-03 ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę 14 kpl. urządzeń radiowych systemu DSP-52BS lub równoważne, oraz 8 kpl. syren cyfrowych systemu MDSA, lub równoważne. Kryteria wyboru ofert: cena – 100% Miejsce składania ofert: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW budynek A, pokój nr 722 Termin składania ofert upływa dnia 15.07.2008r. o godzinie 11:00 .

Metryka strony

Data publikacji : 15.07.2008
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP