Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zamówienia publiczne

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Dostawa 8 kpl syren cyfrowych, 15 kompletów DSP

Zapytanie o cenę
Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 15.07.2008

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

I. ZAMAWIAJĄCY
1. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
2. Al.IX Wieków Kielc 3
3. 25-516 4. Kielce 5. woj. swiętokrzyskie

II. Zamówienie nie było przedmiotem ogłoszenia w BZP

III. Tryb i przedmiot zamówienia
1. dostawa
2. zapytanie o cenę

IV. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Dostawa 8 kpl syren cyfrowych, 15 kompletów DSP

V. Kryterium wyboru oferty - najniższa cena

2. Wykonawca
a) Nazwa: RTE Radioelektrotechnika - oferowana cena 204.400,00 zł
b) Adres: Wolbrom Chełm 122A
c) Kod pocztowy: 32-340
d) Miejscowość: Wolbrom
e) Województwo: Małopolskie

3. Oferty złożone:
- PLATAN Sp. z o.o. - oferowana cena: 242.597,00 zł, ul.Platanowa 2, 81-855 Sopot
- Usługi RTV Radio i teletechniczne - oferowana cena: 239.168,80 zł, Bogdan Król, ul.Kwiatowa 9A, 32-300 OLKUSZ
- TETRATRONIK - oferowana cena: 232.140,00 zł, Sławomir Janus, ZAKŁAD USŁUGOWY 31-311 Kraków, ul.Elsnera 4C.

Metryka strony

Data publikacji : 15.07.2008
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP