Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zamówienia publiczne

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie o cenę
Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 26.01.2009

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę stosownie do art. 69-73 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) na wykonanie operatów szacunkowych do ustalenia odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa na rzecz Województwa Świętokrzyskiego na terenie powiatów jędrzejowskiego i pińczowskiego

Na podstawie art. 92 w związku z art. 91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) w imieniu Wojewody Świętokrzyskiego zawiadamiam , że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez:
Panią Agnieszkę Senator, Wycena Nieruchomości ul. Cedro Mazur 29, 25-252 Kielce

Metryka strony

Data publikacji : 26.01.2009
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP