Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zamówienia publiczne

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Dot. zapytania ) na wykonanie operatów szacunkowych do ustalenia odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na terenie powiatu skarżyskiego.

Zapytanie o cenę
Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 01.04.2009

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę stosownie do art. 69-73 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) na wykonanie operatów szacunkowych do ustalenia odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na terenie powiatu skarżyskiego.

Na podstawie art. 92 w związku z art. 91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) w imieniu Wojewody Świętokrzyskiego zawiadamiam , że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną wspólnie przez:
Panią Agnieszkę Senator, Wycena Nieruchomości, ul. Cedro Mazur 29, 25-252 Kielce i Panią Julitę Janowską, Wycena Nieruchomości i Projektowania, ul. Tatrzańska 114, 25-564  Kielce.

 

Metryka strony

Data publikacji : 01.04.2009
Data modyfikacji : 23.08.2013 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP