Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zamówienia publiczne

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby Wydziału Infrastruktury i Geodezji w celu realizacji zadań określonych w Regulaminie ŚUW i udział rzeczoznawców majątkowych w rozprawach administracyjnych

Zamówienie z wolnej ręki
Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 20.08.2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Metryka strony

Data publikacji : 20.08.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP