Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Wykaz danych o środowisku i jego ochronie

Publicznie Dostępny Wykaz Danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Wykaz prowadzony w oparciu o ustawę z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227).

Metryka strony

Data publikacji : 12.01.2009
Data wytworzenia : 12.01.2009
Data modyfikacji : 12.08.2015 Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP