Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Praca w ŚUW

Aktualnie znajdujesz się na:
Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)

 

Informacja dla kandydatów do pracy w ŚUW:

Informujemy, że kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego będą zawiadamiani o terminie i miejscu naboru na podane w ofercie dane kontaktowe tj. adres e-mail lub numer telefonu.
W związku z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych zaleca się korzystanie ze wzorów oświadczeń dostępnych w zakładce Wzory oświadczeń.

 

Stanowisko Do wydziału Status Termin nadsyłania dokumentów
Kierowca w BAG Biuro Administracyjno-Gospodarcze Ogłoszony 21.06.2024
inspektor w WZON Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Ogłoszony 14.06.2024
strażnik w PSR Państwowa Straż Rybacka Ogłoszony 07.06.2024
inspektor wojewódzki w BW Biuro Wojewody Ogłoszony 07.06.2024
inspektor wojewódzki w WFiB (na zastępstwo) Wydział Finansów i Budżetu Ogłoszony 27.05.2024
Kierowca w BAG Biuro Administracyjno-Gospodarcze Zakończony 27.05.2024
inspektor wojewódzki w BW Biuro Wojewody Ogłoszony 27.05.2024
inspektor wojewódzki w WSPiN (na zastępstwo) Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Ogłoszony 20.05.2024
starszy inspektor wojewódzki w WIiR (na zastępstwo) Wydział Infrastruktury i Rozwoju Zakończony 15.05.2024
inspektor wojewódzki w WPSiZ Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Zakończony 06.05.2024
robotnik gospodarczy w BAG (na zastępstwo) Biuro Administracyjno-Gospodarcze Ogłoszony 02.05.2024
specjalista w WOiK Wydział Organizacji i Kadr Zakończony 29.04.2024
inspektor wojewódzki w WIiR (na zastępstwo) Wydział Infrastruktury i Rozwoju Zakończony 22.04.2024
starszy inspektor w WPSiZ (na zastępstwo) Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Zakończony 22.04.2024
inspektor wojewódzki w WPSiZ (na zastępstwo) Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Zakończony 22.04.2024
operator numerów alarmowych w WBiZK Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zakończony 15.04.2024
inspektor wojewódzki w WPSiZ (na zastępstwo) Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Zakończony 26.03.2024
inspektor wojewódzki w WSPiN (na zastępstwo) Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Zakończony 26.03.2024
inspektor wojewódzki w WSOiC (na zastępstwo) Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Zakończony 26.03.2024
operator numerów alarmowych w WBiZK Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zakończony 29.03.2024