Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zamówienia publiczne

Aktualnie znajdujesz się na:
Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Przedmiot Tryb Status Termin składania ofert/wniosków
Skład i druk w roku 2021 miesięcznika Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego „Wędrowiec Świętokrzyski” Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Ogłoszony 20.01.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zapytanie o cenę Zakończony
Świadczenie serwisu i bieżącej konserwacji systemów autorstwa firmy TBD SI w 2021 roku Zamówienie z wolnej ręki Zakończony 17.11.2020
Zapytanie ofertowe Nr 2/2020 WIiR Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Rozstrzygnięty 05.01.2021
Zakup mierników zużycia paliwa GPS do samochodów służbowych wraz z instalacją, oprogramowaniem i licencjami na użytkowanie systemu Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Rozstrzygnięty 30.12.2020
Usługa dostarczenia i utrzymania zapasowego łącza dostępu do Internetu przez okres 12 miesięcy Zapytanie o cenę Zakończony 23.12.2020
Konserwacja klimatyzatorów znajdujących się w obiektach Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Rozstrzygnięty 21.12.2020
Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Rozstrzygnięty 17.12.2020
Konserwacja parkingu przy budynkach Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Rozstrzygnięty 18.12.2020
Konserwacja stałych urządzeń gaśniczych (SUG), gaśnic i hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych w budynkach Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach oraz zakup gaśnic Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Rozstrzygnięty 14.12.2020

Wybierz Strony