Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zamówienia publiczne

Aktualnie znajdujesz się na:
Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Przedmiot Tryb Status Termin składania ofert/wniosków
Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Rozstrzygnięty 25.09.2023
Publikacja ogłoszeń w prasie w 2023 roku Zamówienie z wolnej ręki Zakończony 05.09.2023
Świadczenie usługi utrzymania czystości i wykonywania prac porządkowych na potrzeby Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Przetarg nieograniczony Rozstrzygnięty 20.10.2023
Zakup licencji wraz z wymianą dwóch urządzeń UTM zabezpieczających sieć z trzyletnim wsparciem Podstawowy Zakończony 22.09.2023
Termomodernizacja budynku Strażnicy w Grotnikach Dużych Podstawowy Zakończony 21.09.2023
Zakup przedłużenia wsparcia dla posiadanego oprogramowania Veeam Backup & Replication Enterprise Plus (perpetual) dla 20 sockets na kolejny rok Zapytanie o cenę Zakończony 24.08.2023
Sukcesywne dostawy gazu ziemnego wraz z dystrybucją na potrzeby Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Przetarg nieograniczony Zakończony 05.09.2023
Zakup i dostawa gadżetów na potrzeby Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w 2023 roku Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Zakończony 09.08.2023
Remont systemu monitoringu Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Zakończony 09.08.2023
Budowa pochylni dla osób o szczególnych potrzebach przy wejściu do budynku C Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Podstawowy Ogłoszony 03.08.2023