Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zamówienia publiczne

Aktualnie znajdujesz się na:
Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Przedmiot Tryb Status Termin składania ofert/wniosków
Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych Przetarg nieograniczony Zakończony 04.12.2020
Świadczenie usług pocztowych dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Zamówienia na usługi społeczne Zakończony 04.12.2020
Dostawa środków ochrony indywidualnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na potrzeby Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Zapytanie o cenę Zakończony 13.11.2020
Zakup kwiatów na potrzeby realizacji zadań wykonywanych przez Wojewodę i Wicewojewodę Świętokrzyskiego w roku 2021 Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Zakończony 10.11.2020
Dostawa prasy na 2021 rok dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Zakończony 05.11.2020
Publikacja ogłoszeń w prasie w 2021 roku Przetarg nieograniczony Zakończony 04.11.2020
Świadczenie usługi utrzymania czystości i wykonywania prac porządkowych na potrzeby Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Przetarg nieograniczony Zakończony 27.11.2020
Wykonanie ekranu LED przed budynkiem A ŚUW Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Zakończony 26.10.2020
Konserwacja i serwis systemów alarmu pożaru (SAP), dźwiękowych systemów ostrzegania (DSO), systemów zapobiegania zadymianiu (SZZ), systemu oświetlenia ewakuacyjnego (SOA), głównych wyłączników prądu oraz drzwi p.poż. w obiektach Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, przy al. IX Wieków Kielc 3. Przetarg nieograniczony Zakończony 21.10.2020
Utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych zainstalowanych w budynkach A, B i C Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Przetarg nieograniczony Zakończony 21.10.2020

Wybierz Strony