Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zamówienia publiczne

Aktualnie znajdujesz się na:
Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Przedmiot Tryb Status Termin składania ofert/wniosków
„Świadczenie usług w zakresie nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych dla zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń V piętra w budynku C dla WSOiC””. Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Rozstrzygnięty 10.07.2019
Modernizacja zasilania rezerwowego ŚUW w Kielcach Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Rozstrzygnięty 02.07.2019
Dostawa wraz z montażem 4 klimatyzatorów do pomieszczeń serwerowni ŚUW Zapytanie o cenę Zakończony 27.06.2019
Adaptacja pomieszczeń V piętra w budynku C dla WSOiC Przetarg nieograniczony Zakończony 21.06.2019
„Organizacja imprezy integracyjnej – ognisko/grill dla pracowników ŚUW” Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Rozstrzygnięty 04.06.2019
„Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa istniejącego budynku przy ul. Skrajna 61”" Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Ogłoszony 17.05.2019
Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji pomieszczeń Oddziału ds. Cudzoziemców wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Rozstrzygnięty 16.05.2019
Prace remontowe w obiektach Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Przetarg nieograniczony Rozstrzygnięty 17.05.2019
Remont węzła c.w.u. w budynku C Przetarg nieograniczony Rozstrzygnięty 08.05.2019
Zaspokojenie potrzeb placówek oświatowych w zakresie materiałów edukacyjnych Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Ogłoszony 30.04.2019

Wybierz Strony