Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zamówienia publiczne

Aktualnie znajdujesz się na:
Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Przedmiot Tryb Status Termin składania ofert/wniosków
Kompleksowa obsługa techniczna uroczystości Narodowego Święta Niepodległości w Kielcach w dniu 11.11.2020 roku. Przetarg nieograniczony Zakończony 01.09.2020
Zakup i dostawa materiałów promocyjnych z logotypami, oznakowania oraz tablic magnetycznych na potrzeby Oddziału ds. Cudzoziemców Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Zakończony 28.07.2020
Modernizacja wind w budynku A ŚUW Przetarg nieograniczony Zakończony 04.08.2020
Zakup i dostawa projektora biurowego wraz z ekranem projekcyjnym na potrzeby Oddziału ds. Cudzoziemców Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Zakończony 27.07.2020
Prowadzenie punktu informacyjno - doradczego dla cudzoziemców Przetarg nieograniczony Zakończony 21.07.2020
Organizacja i świadczenie usługi szkoleniowej z zakresu stosowania przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Zakończony 14.07.2020
Remont systemu monitoringu w windach Przetarg nieograniczony Rozstrzygnięty 16.07.2020
Dostawa i uruchomienie oprogramowania do kompleksowego tworzenia i zarządzania kopiami zapasowymi z 3 letnim wsparciem wraz ze sprzętem Przetarg nieograniczony Zakończony 09.07.2020
Prowadzenie punktu informacyjno - doradczego dla cudzoziemców Przetarg nieograniczony Rozstrzygnięty 03.06.2020
Zorganizowanie wizyty studyjnej dla członków Zespołu Projektu nr 2/8-2017/OG-FAMI Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Zakończony 15.06.2020

Wybierz Strony