Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zamówienia publiczne

Aktualnie znajdujesz się na:
Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Przedmiot Tryb Status Termin składania ofert/wniosków
Odnowienie licencji ESET PROTECT Complete ON-PREM z abonamentem od 01.01.2023 do 31.12.2023 r. – 700 szt. Zapytanie o cenę Zakończony 17.11.2022
„Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy”. Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Zakończony 25.11.2022
Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Zakończony 17.11.2022
Zakup spalinowego wózka widłowego do przewożenia i składowania towarów w magazynach Wojewody Świętokrzyskiego Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Zakończony 14.11.2022
Dostawa urządzenia UPS Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Zakończony 07.11.2022
Sukcesywne świadczenie usług pocztowych dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Podstawowy Zakończony 15.11.2022
Utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych zainstalowanych w budynkach A, B i C Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Podstawowy Zakończony 27.10.2022
„Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego” Zamówienie z wolnej ręki Zakończony 26.09.2022
Konserwacja i przegląd: systemów, urządzeń i sprzętu ochrony przeciwpożarowej w budynkach Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Zakończony 18.10.2022
Zakup pojazdu czterokołowego typu Quad - wykorzystywanego w sytuacjach kryzysowych występujących na obszarze województwa świętokrzyskiego Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Zakończony 17.10.2022