Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zamówienia publiczne

Aktualnie znajdujesz się na:
Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Przedmiot Tryb Status Termin składania ofert/wniosków
Świadczenie usługi szkoleniowej pn. „Zamówienia publiczne w praktyce Urzędów Pracy” Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Ogłoszony 30.10.2019
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Modernizacja rozdzielni głównej w budynku B Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Rozstrzygnięty 28.10.2019
Przebudowa istniejącego budynku przy ul. Skrajna 61 Przetarg nieograniczony Zakończony 05.11.2019
Dostawa przenośnych urządzeń do oświetlenia terenu wykorzystywanych podczas sytuacji kryzysowych Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Zakończony 25.10.2019
Upgrade Axence Nvision z wersji 6.5 do najnowszej wersji nVision – 600 urządzeń z rocznym wsparciem Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Rozstrzygnięty 25.10.2019
Zakpu, dostawa i montaż klimatyzatorów do pomieszczeń maszynowni wind Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Zakończony 23.10.2019
Wykonanie usługi edukacyjnej polegającej na organizacji i przeprowadzeniu studiów podyplomowych z zakresu migracji dla 3 pracowników Oddziału ds. Cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w ramach projektu nr 21/7-2017/OG-FAMI pn. „Podnoszenie kwalifikacji personelu zajmującego się obsługą obywateli państw trzecich”, dofinansowanego z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Rozstrzygnięty 18.10.2019
Zakup automatu kolejkowego Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Rozstrzygnięty 18.10.2019
Remont pomieszczeń w piwnicy budynku A Przetarg nieograniczony Zakończony 24.10.2019
Modernizacja windy w budynku C Przetarg nieograniczony Zakończony 23.10.2019

Wybierz Strony