Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zamówienia publiczne

Aktualnie znajdujesz się na:
Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Przedmiot Tryb Status Termin składania ofert/wniosków
Zakup i dostawa mebli specjalnego przeznaczenia na potrzeby Oddziału Obsługi Paszportowej ŚUW Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Rozstrzygnięty 15.01.2020
Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych Przetarg nieograniczony Zakończony 15.01.2020
Dostawa prasy na 2020 rok dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Rozstrzygnięty 23.12.2019
Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Zamówienia na usługi społeczne Zakończony 23.12.2019
Świadczenie serwisu i bieżącej konserwacji systemów autorstwa firmy TBD SI w 2020 roku Zamówienie z wolnej ręki Zakończony 05.12.2019
„Konserwacja i serwis systemów alarmu pożaru (SAP), dźwiękowych systemów ostrzegania (DSO), systemów zapobiegania zadymianiu (SZZ), systemu oświetlenia ewakuacyjnego (SOA), głównych wyłączników prądu oraz drzwi p.poż. w obiektach Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, przy al. IX Wieków Kielc 3” Przetarg nieograniczony Zakończony 18.12.2019
Zakup kwiatów na potrzeby realizacji zadań wykonywanych przez Wojewodę i Wicewojewodę Świętokrzyskiego Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Zakończony 13.12.2019
Publikacja ogłoszeń w prasie w 2020 r. Przetarg nieograniczony Ogłoszony 12.12.2019
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Rozstrzygnięty 11.12.2019
Zakup zestawów serwisowych do gazowych pomp ciepła GHP-4 szt. zgodnie z wymaganiami określonymi w kartach eksploatacyjnych. Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Zakończony 10.12.2019

Wybierz Strony