Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zamówienia publiczne

Aktualnie znajdujesz się na:
Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Przedmiot Tryb Status Termin składania ofert/wniosków
Wykonanie usługi edukacyjnej polegającej na organizacji i przeprowadzeniu studiów podyplomowych z zakresu migracji dla 4 pracowników Oddziału ds. Cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w ramach projektu nr 21/7-2017/OG-FAMI pn. „Podnoszenie kwalifikacji personelu zajmującego się obsługą obywateli państw trzecich”, dofinansowanego z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Zakończony 11.10.2019
Modernizacja zasilania rezerwowego ŚUW w Kielcach Przetarg nieograniczony Zakończony 21.10.2019
Świadczenie usług pocztowych dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Zamówienia na usługi społeczne Zakończony 10.10.2019
Dostawa i montaż wyposażenia Sali numer 13 Przetarg nieograniczony Zakończony 30.09.2019
Zapytanie ofertowe Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.: „Zakup zasilaczy awaryjnych UPS.” Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Zakończony 24.09.2019
Zakup cyfrowych syren elektrycznych DSE. Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Rozstrzygnięty 20.09.2019
Dostawa worków do piasku i geowłókniny polipropylenowej przeznaczonych do celów przeciwpowodziowych Przetarg nieograniczony Zakończony 18.09.2019
Usługa wykonania zabudowy meblowej pod wymiar do pomieszczeń WOiK Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Zakończony 17.09.2019
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów języka polskiego dla cudzoziemców Zamówienia na usługi społeczne Zakończony 12.09.2019
Zakup, dostawa i montaż klimatyzatorów do pomieszczeń maszynowni wind Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Zakończony 10.09.2019

Wybierz Strony