Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Mapy potrzeb zdrowotnych województwa świętokrzyskiego

Sprostowanie prognozy dla oddziałów kardiologicznych

W ślad za wiadomością otrzymaną z Ministerstwa Zdrowia, publikujemy poniżej sprostowanie prognozy dla oddziałów kardiologicznych zamieszczonej w podsumowaniu do map potrzeb zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego.

„Oddział kardiologiczny (w tym INK)

Prognoza oparta na trendach demograficznych i optymalizacji obłożeń wykazała, że w latach 2016 - 2029 nastąpi wzrost liczby hospitalizacji o 25.4%. Liczba łóżek niezbędna do zaspokojenia tych potrzeb to 209 w 2016 roku, 262 w 2029 roku (wg RPWDL na dzień 31.03.2016 w województwie było ich 346).  W związku z tym należy zracjonalizować liczbę łóżek na oddziałach”.

Metryka strony

Data publikacji : 13.05.2016
Data wytworzenia : 13.05.2016
Data modyfikacji : 13.05.2016 Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Anna Nieckarz