Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Mapy potrzeb zdrowotnych województwa świętokrzyskiego

Regionalna Mapa Potrzeb Zdrowotnych

Zgodnie art. 95a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, ze zm.) Regionalne Mapy Potrzeb Zdrowotnych uwzględniają specyfikę potrzeb zdrowotnych społeczności lokalnych.

Mapa Regionalna  na lata 2019-2021 jest dostępna pod adresem:

Metryka strony

Data publikacji : 08.01.2019
Data wytworzenia : 08.01.2019
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Wioleta Biernacka