Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Mapy potrzeb zdrowotnych województwa świętokrzyskiego

Mapy potrzeb zdrowotnych – dane za 2019 rok dostępne na platformie internetowej

Analizy za kolejny rok są już dostępne na platformie internetowej – Bazie Analiz Systemowych i Wdrożeniowych (https://basiw.mz.gov.pl)

Podobnie jak w roku 2019, dane zostały opublikowane wyłącznie w aplikacji webowej. Celem prezentacji analiz w takiej formie jest ułatwienie użytkownikom dostępu do danych oraz ich samodzielnego wykorzystania. Dzięki temu jest możliwość  porównywania poszczególnych elementów systemu poprzez zestawianie wybranych okresów czy rodzajów świadczeń.

Mapy potrzeb zdrowotnych zostały opublikowane po raz ostatni w formie obszernych dokumentów, udostępnianych w formacie pdf za pośrednictwem strony http://mpz.mz.gov.pl w grudniu 2018 roku. Od bieżącego roku kolejne aktualizacje analiz będą udostępniane tylko i wyłącznie w Bazie Analiz Systemowych i Wdrożeniowych.

Jak korzystać z platformy BASiW?

Aby dostać się do aplikacji BASiW, należy kliknąć klawisz „BASiW Wejście” na stronie https://basiw.mz.gov.pl lub skorzystać z bezpośredniego linku.

Poszczególne części mapy

1. Analiza demograficzna 

https://basiw.mz.gov.pl/index.html#/visualization?id=3364

2. Analiza epidemiologiczna

NIZP-PZH: https://basiw.mz.gov.pl/index.html#/visualization?id=3707

MZ: https://basiw.mz.gov.pl/index.html#/visualization?id=3363

3. Analiza chorobowości szpitalnej:

https://basiw.mz.gov.pl/index.html#/visualization?id=2973

4. Analiza lecznictwa szpitalnego (oddziały szpitalne)

https://basiw.mz.gov.pl/index.html#/visualization?id=3708

5. Analizy dodatkowe:

  1. zakresy świadczeń wg rodzajów świadczeń

https://basiw.mz.gov.pl/index.html#/visualization?id=3706

  1. rozpoznania chorobowe wg rodzajów świadczeń

https://basiw.mz.gov.pl/index.html#/visualization?id=3705

  1. procedury medyczne wg rodzajów świadczeń

https://basiw.mz.gov.pl/index.html#/visualization?id=3704

  1. migracja pacjentów
  2. https://basiw.mz.gov.pl/index.html#/visualization?id=3703
  3. świadczenia uzdrowiskowe

https://basiw.mz.gov.pl/index.html#/visualization?id=3702

6. Analiza kadr medycznych

https://basiw.mz.gov.pl/index.html#/visualization?id=3403

7. Analiza zasobów sprzętowych:

https://basiw.mz.gov.pl/index.html#/visualization?id=3402

8. Analiza łóżek i obłożenia:

https://basiw.mz.gov.pl/index.html#/visualization?id=3404

9. Prognoza zapotrzebowania na świadczenia

https://basiw.mz.gov.pl/index.html#/visualization?id=3369

Mapa potrzeb zdrowotnych tworzona jest na podstawie:

  1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2004 nr 210 poz. 2135 z pózn. zm.)
  2. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zakresu treści map potrzeb zdrowotnych (Dz. U. 2015 poz. 458)

Opracowanie map zostało przeprowadzone w ramach projektu Mapy potrzeb zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Metryka strony

Data publikacji : 01.06.2021
Data wytworzenia : 01.06.2021
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Mieczysław Szymański
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego