Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Informacje i komunikaty

Zmiany w świadczeniu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie województwa świętokrzyskiego w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21

Zmiany w świadczeniu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie województwa świętokrzyskiego w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21

Uwaga!

Zmiany w świadczeniu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie województwa świętokrzyskiego!

Zgodnie z ustawą z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21:

  1. Nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja 2020 r. obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

 

       2. Stosownie do treści wprowadzonego art. 28a ustawy, obowiązującego z mocą od dnia 13 marca 2020 r., w czasie zagrożenia epidemicznego, w okresie stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego     poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. Beneficjent nie jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna - przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

 

Więcej informacji na stronie: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14914,komunikat-w-zwiazku-ze-zmiana-przepisow-ustawy-o.html

Metryka strony

Data publikacji : 17.06.2020
Data wytworzenia : 17.06.2020
Data modyfikacji : 17.06.2020 Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Izabela Antoszewska