Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Informacje i komunikaty

Informacja dot. listy Wojewody Świętokrzyskiego w zakresie podmiotów uprawnionych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz prowadzenia nieodpłatnej mediacji

dot. obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej

Organizacje pozarządowe ubiegające się o wpis na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji zobowiązane są do uiszczenia opłaty skarbowej od wydania decyzji w wysokości 10 zł na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kielce ING Bank Śląski 38 1050 0099 6450 9000 0000 0000 na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) oraz art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.) w związku z art. 11d ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294).

Metryka strony

Data publikacji : 27.07.2020
Data wytworzenia : 27.07.2020
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Izabela Antoszewska