Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Informacje i komunikaty

Klauzula informacyjna z art. 14 RODO

Klauzula RODO w związku z przetwarzaniem danych w celu wydania decyzji w zakresie wpisu organizacji pozarządowej na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze województwa świętokrzyskiego w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji, decyzji o odmowie wpisu lub decyzji o skreśleniu organizacji pozarządowej z ww. listy, zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 21.05.2021
Data wytworzenia : 21.05.2021
Data modyfikacji : 21.05.2021 Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Izabela Antoszewska-Mazur