Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie 0024 miasto Kielce, oznaczoną jako działki: nr 915/1 o pow. 0,0340 ha i nr 916 o pow. 0,0154 ha, która z dniem 25 października 2016 r. stała się własnością Województwa Świętokrzyskiego na podstawie decyzji Nr 1/16 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 maja 2016 r., znak: IN-III.7820.1.1.2016, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 764 – połączenie ulicy Tarnowskiej z Rondem Czwartaków wraz z budową pętli autobusowej i parkingu przesiadkowego w rejonie ulicy Tarnowskiej w Kielcach.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 26.01.2017
Obowiązuje od : 27.01.2017
Obowiązuje do : 10.02.2017
Data wytworzenia : 26.01.2017
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Robert Szczerba