Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa prawa własności nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Województwo Świętokrzyskie prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 9 Gatniki, gmina Końskie, oznaczonej jako działka nr 111/3 o pow. 0,0054 ha, objętej decyzją Nr 6/11 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 lipca 2011 r., znak: IG.III.7820.7.2011, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 728 obwodnicy centrum miasta Końskie.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 26.01.2017
Obowiązuje od : 27.01.2017
Obowiązuje do : 10.02.2017
Data wytworzenia : 26.01.2017
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Robert Szczerba