Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za udział we współwłasności nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania za udział wynoszący 1/6 część we współwłasności nieruchomości przejętej z mocy prawa rzez Gminę Radoszyce, położonej w obrębie 25 Radoszyce, gmina Radoszyce, oznaczonej jako działka nr 5000/2 o pow. 0,0811 ha, przeznaczonej na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zadania pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego i zagospodarowania terenów wokół zbiornika w miejscowości Radoszyce”.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 26.01.2017
Obowiązuje od : 30.01.2017
Obowiązuje do : 14.02.2017
Data wytworzenia : 26.01.2017
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Robert Szczerba