Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa prawa własności nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Województwo Świętokrzyskie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 9 Czekarzewice II, gmina Tarłów, oznaczonej jako działka nr 392/1 o pow. 0,0039 ha, powstałej z podziału działki nr 392 o pow. 0,1800 ha, objętej decyzją Nr 5/14 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 kwietnia 2014 r., znak: IN-III.7820.1.2.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 754 Ostrowiec Świętokrzyski – Bałtów – Czekarzewice – granica województwa świętokrzyskiego, z wyłączeniem obszaru miejscowości Okół. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Sandomierzu prowadzi księgę wieczystą Nr KI1S/00055758/1, w której jako współwłaściciel ujawniony został nieżyjący Stanisław Gaweł.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 27.01.2017
Obowiązuje od : 30.01.2017
Obowiązuje do : 13.02.2017
Data wytworzenia : 27.01.2017
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Robert Szczerba