Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że zostało wszczęte z urzędu postępowania administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie 0008 m. Kielce, oznaczoną jako działka nr 717/3 o pow. 0,0128 ha (wydzielona z działki nr 717/2 o pow. 0,0494 ha), która z dniem 11 października 2016 roku stała się własnością Województwa Świętokrzyskiego na podstawie decyzji Nr 2/16 z dnia 5 września 2016 roku, znak: SPN.III.7820.1.1.2016, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 786 – ulicy Piekoszowskiej w Kielcach, na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granic miasta, poprzez budowę systemu odwodnienia.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 01.02.2017
Obowiązuje od : 01.02.2017
Obowiązuje do : 16.02.2017
Data wytworzenia : 01.02.2017
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Robert Szczerba