Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie 4 Grabowica, gmina Pacanów, oznaczoną jako działka nr 337/3 o pow. 0,0327 ha (wydzielona z działki nr 337/1 o pow. 0,18 ha), która z dniem 25 września 2015 r. stała się własnością Województwa Świętokrzyskiego na podstawie decyzji Nr 55/2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 kwietnia 2014 roku, znak: IN-II.7840.3.1.2014 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zadania pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Kanału Strumień, zadanie II w km 12+980 – 17+230 na terenie gminy Pacanów, powiat Busko Zdrój oraz gminy Łubnice, powiat Staszów”.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 06.02.2017
Obowiązuje od : 06.02.2017
Obowiązuje do : 21.02.2017
Data wytworzenia : 06.02.2017
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Robert Szczerba