Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa prawa własności nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia o wydaniu decyzji przez Wojewodę Świętokrzyskiego o ustaleniu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Województwo Świętokrzyskie prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 8 Czekarzewice I, gm. Tarłów, oznaczonej jako działki: nr 2883/1 o pow. 0,0008 ha i nr 2904/1 o pow. 0,0026 ha, objętej decyzją Nr 5/14 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 kwietnia 2014 r., znak: IN-III.7820.1.2.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie nowego drogi wojewódzkiej Nr 754.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 09.02.2017
Obowiązuje od : 10.02.2017
Obowiązuje do : 24.02.2017
Data wytworzenia : 09.02.2017
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Robert Szczerba