Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa prawa własności nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0005 Łagów, gmina Łagów, oznaczonej jako działka nr 1587 o pow. 0,0103 ha, przeznaczonej na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zadania pn.: „Udrożnienie koryta rzeki Łagowica w celu bezpiecznego przepuszczenia wód powodziowych, woj. świętokrzyskie”.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 15.02.2017
Obowiązuje od : 15.02.2017
Obowiązuje do : 01.03.2017
Data wytworzenia : 15.02.2017
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Robert Szczerba