Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania za udział wynoszący 1/2 część we współwłasności nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania za udział wynoszący 1/2 część we współwłasności nieruchomości przejętej przez Skarb Państwa, położonej w obrębie 5 Sandomierz Prawobrzeżny, gmina Sandomierz, oznaczonej jako działka nr 1543/1 o pow. 0,0115 ha, przeznaczonej na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zadania pn.: „Rozbudowa wału opaskowego zabezpieczającego przed wodami powodziowymi Hutę Szkła i osiedle mieszkaniowe w m. Sandomierz wraz z rozbudową wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły od ul. Lwowskiej do połączenia z wałem Koćmierzów”.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 24.02.2017
Obowiązuje od : 24.02.2017
Obowiązuje do : 11.03.2017
Data wytworzenia : 24.02.2017
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Robert Szczerba