Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa prawa własności nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Województwo Świętokrzyskie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 0007 Okół, gm. Bałtów, oznaczonej jako działka nr 3305/1 o pow. 0,0033 ha, powstałej z podziału działki nr 3305 o pow. 0,1665 ha, objętej decyzją Nr 4/16 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 listopada 2016 r., znak: SPN.III.7820.1.4.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 754 na odc. od km 22+211 do km 25+353 w miejscowości Okół wraz z budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu obejmującą miejscowości: Pętkowice, Okół i Czekarzewice II, na terenie gminy Bałtów i gminy Tarłów.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 19.05.2017
Obowiązuje od : 19.05.2017
Obowiązuje do : 02.06.2017
Data wytworzenia : 19.05.2017
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Robert Szczerba