Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Zawiadomienie - postępowania odwoławcze od decyzji orzekających o ograniczeniu sposobu korzystania nieruchomości

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, informuje zgodnie z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.), że prowadzone postępowania odwoławcze od decyzji Starosty Kieleckiego z dnia 09.03.2017r. znak: GN-I.6821.5.5.2016, GN-I.6821.5.6.2016 i GN-I.6821.5.7.2016, orzekających o ograniczeniu sposobu korzystania nieruchomości położonych w obrębie Szczukowice, gmina Piekoszów oznaczonych jako działki: nr 2065, nr 3003/15, nr 3003/7 poprzez udzielenie Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A. z siedzibą w Konstancinie - Jeziorna zezwolenia na przeprowadzenie jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Radkowice - Kielce Piaski – z uwagi na konieczność uzupełnienia materiału dowodowego, zostaną zakończone w terminie do dnia 23.06.2017r.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 24.05.2017
Obowiązuje od : 24.05.2017
Obowiązuje do : 07.06.2017
Data wytworzenia : 24.05.2017
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Robert Szczerba