Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa prawa własności nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Województwo Świętokrzyskie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 4 miasto Końskie, oznaczonej jako działka nr 2489/4 o pow. 0,0123 ha, objętej decyzją Nr 6/11 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 lipca 2011 r., znak: IG.III.7820.7.2011, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 728 obwodnicy centrum miasta Końskie.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 29.05.2017
Obowiązuje od : 29.05.2017
Obowiązuje do : 12.06.2017
Data wytworzenia : 29.05.2017
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Robert Szczerba